ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

CE (Conformitè Européenne)

Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE για να μπορούν να πωληθούν στην ΕΕ. Η σήμανση CE δείχνει ότι ένα προϊόν έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστή και θεωρείται ότι πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα που κατασκευάζονται οπουδήποτε στον κόσμο και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

 

ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Είναι από τα πλέον διαδεδομένα Διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Το πρότυπο ISO 9001 καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός Οργανισμού από τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέος Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το  ISO 9001 αποτελεί απόδειξη της ικανότητας του Οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και είναι ευθυγραμμισμένα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους Οργανισμούς, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και παρεχόμενου προϊόντος.

GS (Geprüfte Sicherheit) ή (TUV)

Το σήμα GS ορίζεται ως η υποχρεωτική σήμανση συμμόρφωσης με όλες τις νόμιμες απαιτήσεις του Γερμανικού νόμου για την ασφάλεια των προϊόντων. Το πεδίο εφαρμογής του σήματος GS περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως : ασφάλεια, χρήση χημικών και επικίνδυνων υλικών, εργονομία και θόρυβο και καλύπτει επίσης την αξιολόγηση της εργοστασιακής παραγωγής του κατασκευαστή. Η εμφάνιση του σήματος GS στο προϊόν, σας καθησυχάζει και αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τους ρυθμιστικούς φορείς της Γερμανίας. Τέλος τα προϊόντα που φέρουν το σήμα GS έχουν υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους και αξιολογήσεις, πράγμα που τα κάνει να έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά έναντι συγκρίσιμων προϊόντων χωρίς αυτό.

 

EPA (Environmental Protection Agency)

Το σήμα EPA ορίζεται ως η υποχρεωτική σήμανση συμμόρφωσης με όλες τις νόμιμες απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τις εκπομπές ρύπων και οικονομίας καύσιμου. Οι κανονισμοί EPA ισχύουν για σχεδόν κάθε όχημα, κινητήρα που πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Για την πιστοποίηση χρησιμοποιούνται  ποικίλα προγράμματα δοκιμών και αναφορών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων.

Τα προγράμματα ισχύουν κυρίως για οχήματα και κινητήρες πριν από την παραγωγή τους όσο και μετά από αυτήν.

CARB (California Air Resources Board)

Το σήμα CARB ορίζεται ως η υποχρεωτική σήμανση συμμόρφωσης με όλες τις νόμιμες απαιτήσεις της Καλιφόρνιας αναφορικά με τον αέρα, τις εκπομπές φορμαλδεΰδης στα ξύλινα πάνελ. Αναλυτικότερα  το κόντρα πλακέ ξυλείας (HWPW), την μοριοσανίδα (PB) και την ινοσανίδα μεσαίας πυκνότητας (MDF). Στις 26 Απριλίου 2007, το Συμβούλιο Αερομεταφορών της Καλιφόρνια (CARB) ενέκρινε ένα μέτρο ελέγχου Τοξικών Αερίων (ATCM) το οποίο στοχεύει στη μείωση των εκπομπών φορμαλδεΰδης από σύνθετα προϊόντα ξύλου. Η ATCM τοποθετεί διαφορετικούς ρόλους και υποχρεώσεις στους κατασκευαστές πάνελ, τους διανομείς, τους εισαγωγείς, τους κατασκευαστές, καθώς και τους λιανοπωλητές προκειμένου να λάβουν την εν λόγω πιστοποίηση.

 

ETL (Listing Mark Certification)

Το σήμα ETL ορίζεται ως η υποχρεωτική σήμανση συμμόρφωσης με όλες τις νόμιμες απαιτήσεις της Βόρειας Αμερικής και του Καναδά αναφορικά με τα πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Σήμερα, το σήμα ETL είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πιστοποίηση ασφαλείας στη Βόρεια Αμερική και παρουσιάζεται σε εκατομμύρια προϊόντα που πωλούνται καθημερινά από μεγάλους εμπόρους λιανικής και διανομείς σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

ROHS (Restriction Of Hazardous Substances)

Το σήμα ROHS ορίζεται ως η υποχρεωτική σήμανση συμμόρφωσης με όλες τις νόμιμες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών που μπορεί να εμπεριέχονται στα προϊόντα. Η οδηγία ROHS, γνωστή και ως oδηγία 2002/95 / ΕΚ, έρχεται να  περιορίσει τη χρήση συγκεκριμένων επικίνδυνων υλικών στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα (γνωστά ως ΗΗΕ). Αναλυτικοτερα  οι ουσίες που απαγορεύονται από την οδηγία RΟHS είναι ο μόλυβδος (Pb), ο υδράργυρος (Hg), το κάδμιο (Cd), το εξασθενές χρώμιο (CrVI), τα πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB), οι πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) και τέσσερις διαφορετικοί φθαλικοί εστέρες (DEHP, BBP, BBP , DIBP). Τα παραπάνω υλικά είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον, μολύνουν τους χώρους υγειονομικής ταφής και είναι επικίνδυνα από την άποψη της επαγγελματικής έκθεσης κατά την κατασκευή και την ανακύκλωση.

 

EMC (Electromagnetic Compatibility)

Η πιστοποίηση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, γνωστή και ως EMC, αφορά την αλληλεπίδραση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με το ηλεκτρομαγνητικό του περιβάλλον. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν τη δυνατότητα να εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η EMC αναφέρεται στην δυνατότητα που έχει το πιστοποιημένο προϊόν να λειτουργεί ανεξάρτητα από το περιβάλλον του και μην δέχεται – προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές. Τέλος οι πιστοποιήσεις EMC αποτελούν υποχρεωτική απαίτηση στις περισσότερες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Κίνας, της Κορέας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

 

CB (Scheme)

Το IECEE CB Scheme είναι ένα διεθνές σύστημα πιστοποίησης για την  ασφάλεια των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Πρόκειται για μια πολυμερή συμφωνία μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών και των οργανισμών πιστοποίησης, η οποία στοχεύει στη διευκόλυνση του εμπορίου, προωθώντας την εναρμόνιση των εθνικών προτύπων με τα διεθνή πρότυπα και τη συνεργασία μεταξύ των αποδεκτών εθνικών οργανισμών πιστοποίησης παγκοσμίως. Με αυτόν τον τρόπο, φέρνει τους κατασκευαστές των προϊόντων ένα βήμα πιο κοντά στην ιδανική έννοια του “ενός προϊόντος, μιας δοκιμής, ενός σήματος πιστοποίησης όπου αυτό είναι εφικτό”.

 

PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)

Το σήμα PAHs αφορά την υποχρεωτική σήμανση συμμόρφωσης με όλες τις νόμιμες απαιτήσεις της Γερμανικής Ασφάλειας Προϊόντων, αναφορικά με τον περιορισμό των επικίνδυνων αρωματικών υδρογονανθράκων. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH) είναι μια μεγάλη ομάδα οργανικών ενώσεων που έχουν παρόμοια δομή, μερικές από τις οποίες ταξινομούνται ως καρκινογόνες. Εμφανίζονται ως προσμίξεις σε πολλές πρώτες ύλες. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε προϊόντα από καουτσούκ, πλαστικά κ.α

PSE (Personal Security Environment)

Το PSE για έναν χρήστη ή ένα προϊόν περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία και επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών και τη δημιουργία ή το άνοιγμα ψηφιακών φακέλων. Ως εκ τούτου η πιστοποίηση  PSE υποχρεώνει τον χρήστη να δώσει στο σύστημα ρητή άδεια πρόσβασης στις πληροφορίες του. Το PSE για έναν χρήστη ή ένα στοιχείο βρίσκεται συνήθως σε έναν προστατευμένο κατάλογο στο σύστημα αρχείων ή σε μια έξυπνη κάρτα.